ULVILAN VANHUSTENHUOLTOYHDISTYS RY

Ulvilan vanhustenhuoltoyhdistys ry on perustettu 14.2.1969. Yhdistyksen tarkoituksena on vanhusten elinolojen parantaminen. Yhdistyksen toimialueena on Länsi-Suomen lääni. Yhdistyksen toiminta kohdistuu ensisijaisesti ulvilalaisiin vanhuksiin.
Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry:ssä ylin päätösvalta kuuluu jäsenistölle. Jäsenet käyttävät tätä päätösvaltaa yhdistyksen varsinaisissa syys- ja kevätkokouksissa. Syyskokous valitsee puheenjohtajan joka toinen vuosi ja jäsenet kahdeksi vuodeksi siten, että puolet johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Yhdistyksemme hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 varsinaista ja 6 varajäsentä. Varajäsenet kutsutaan aina kokoukseen.
Uusi strategia vuodelle 2008- 2020 valmistunut ja vahvistettu. Strategian suuntaiset kehittämisen painopistealueet määritetään vuosittain.

Yhdistys on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Vanhustyön Keskusliiton jäsen.
Yhdistys on järjestäytynyt Palvelutyönantajat Ry:hyn

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

  • harjoittaa valistustyötä vanhusten elämää ja oloja koskevista kysymyksistä
  • edistää vanhuksille tarkoitettujen voittoa tavoittelemattomien laitosten, palvelukeskusten ja asuntojen ym. aikaansaamista sekä ylläpitää tällaisia toimintayksiköitä.
  • kehittää vanhusten avohuoltoa ja harjoittaa siihen kuuluvia tehtäviä, kuten päivätoimintaa ym. toimintaa
  • edistää vanhusten terveydellistä kuntoutusta
  • välittää vanhuksille voittoa tavoittelematta terveydenhoito- ja kuntoutusvälineitä
  • ryhtyy muihinkin samantapaisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan edistää vanhusten aseman parantamista


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteää omaisuutta toimintaansa varten sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräystä. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yhteisö- ja henkilöjäseniä. Jäsenet hyväksyy johtokunta. Yhteisöjäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt yhdistykset ja oikeuskelpoiset yhteisöt sekä rekisteröidyt säätiöt. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Yhdistys rakennutti Pappilanlammen palvelukeskuksen, jonka ensimmäinen vaihe valmistui 1994, toinen vaihe 1996 ja kolmas vaihe 1999.

TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA ARVOT

Toiminta-ajatus

Ulvilan vanhustenhuoltoyhdistys ry:n tarkoituksena on vanhusten elinolojen parantaminen. Pappilanlammen palvelukeskus tarjoaa kuntouttavaa asumis-, hoiva-, päiväpaikka- ja ateriapalveluja sekä tehostettua palveluasumista koko Länsi-Suomen läänin alueella.
Palvelukeskus on moniammatilliseen osaamiseen pohjautuva palvelutalo, joka tarjoaa turvallisen kodin vanhuksille.

Visio
Pappilanlammen palvelukeskus on osaava, innovatiivinen edelläkävijä vanhuspalveluiden kehittämisessä, tutkimuksessa ja toteuttamisessa.


Toimintaa ohjaavat arvot

 

  • moniammatillinen osaaminen
  • turvallisuus
  • kodinomaisuus
  • yksilöllisyys

 

PAPPILANLAMMEN PALVELUKESKUS, Pappilantie 3-4, 28450 VANHA-ULVILA, puh. (02) 538 9838